+48 794 053 700

ENERGY CUT

AUDYT Energetyczny

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Energy Cut

+ 0
Ponad 100 wykonanych Audytów dla firm oraz osób prywatnych.
0
Ponad 50 mln wygenerowanych i uzyskanych oszczędności

Audyt energetyczny

Pod hasłem audyty energetyczne kryje się klika, powiązanych ze sobą pojęć. Pierwszym z nich są audyty termomodernizacyjne, pozwalające na ocenę zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wskazanie rozwiązań pozwalających na jej zmniejszenie. Drugim są audyty przedsiębiorstwa, wymagane dla dużych przedsiębiorstw, oceniające gospodarkę energetyczną w skali całej firmy, pomiędzy różnymi obiektami i mediami. Ostatnim z nich są audyty efektywności energetycznej, prowadzone dla konkretnych działań, mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Każdy z tych audytów przynosi dla audytowanego podmiotu ogromną wiedzę na temat zarządzania energią, sposobu jej użytkowania, oraz miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów. Audyt to nie tylko obowiązek, ale też sposób na zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

 

Korzyści wykonania audytu energetycznego

Audyt Energetyczny to nie tylko wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.  Ponadto jest to szereg korzyści.

01

Miarodajny Bilans Energetyczny

Poznanie bilansu energetycznego audytowanego podmiotu.

02

Optymalizacja kosztów

Jasne wskazanie dalszych działań w celu uzyskania oszczędności.

03

Dofinansowanie zewnętrzne

Punkt wyjściowy do uzyskania dofinansowania zewnętrznego. 

Energy Cut

Energy Cut dla Klientów z sektor prywatnego i publicznego oferuje całą gamę usług związanych z zarządzeniem energią oraz efektywnością energetyczną. Proponujemy Klientom kompleksową obsługę od opracowania strategii energetycznej przedsiębiorstwa , poprzez przeprowadzenia audytów energetycznych analizujących zużycie mediów, przez studia wykonalności przedsięwzięć modernizacyjnych zmniejszających zużycie energii, aż po audyty efektywności energetycznej czy wprowadzenie w firmie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001. Jednocześnie mając na uwadze nowe Polskie trendy energetyczne chcielibyśmy również wsparcie zakresie powoływania i funkcjonowania Klastrów energetycznych.

Zespół

Wyróżniamy się młodą, dynamiczną pełną werwy wykwalifikowaną kadrą ekspertów, posiadającą szerokie kompetencje z zakresu kompleksowej realizacji projektów energetycznych. W swych strukturach dysponujemy audytorami, projektantami ekonomistami oraz specjalistami z zakresu opracowywania wniosków aplikacyjnych

Arkadiusz Mikołajczyk

Absolwent Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Audyt Energetyczny. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50 001; członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Specjalista w zakresie analiz danych niezawodnościowych elementów systemu elektroenergetycznego. Wykonawca audytów energetycznych przedsiębiorstw takich jak lotniska, hotele, zakłady produkcyjne i miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania. Jako audytor energetyczny zajmuje się realizacją projektów energetycznych oraz analizami rynku energii.
Specjalista w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej. Wieloletni dyrektor ds. dystrybucji na terenie strefy przemysłowej.

Tel: +48 602 230 265
E-Mail: [email protected]

Marcin Rudnik

Absolwent wydziału Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50 001, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Specjalista w wykonywaniu analiz w zakresie efektywności energetycznej pracy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych w sektorze publicznym i przemysłowym.

Ekspert w zakresie konwersji energii elektrycznej, cieplnej z rozproszonych źródeł OZE. Odpowiedzialny za wykonywanie analiz możliwości wytwórczych w kontekście rozproszonych źródeł energii z uwzględnieniem magazynowania energii.

Tel: +48 794 053 700
E-Mail: [email protected]

Mateusz Ferenc

Absolwent Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Energetyka. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50 001, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Audytor posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej oraz opracowywaniu analiz i strategii energetycznych zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie audytów energetycznych, audytów energetycznych przedsiębiorstw, audytów efektywności energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla kilkudziesięciu firm na terenie całego kraju. 

Tel: +48 693 483 167
E-Mail: [email protected]

Energy Cut oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie doradztwa energetycznego.

Informacje o produktach:

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie szeroko pojętej efektywności energetycznej w zakresie: termomodernizacji, efektywności energetycznej,  odnawialnych źródeł energii, rozwojem przedsiębiorstwa, pracami badawczymi

01

Audyt energetyczny

Diagnoza sytuacji energetycznej przedsiębiorstwa wraz z bilansem i zaleceniami optymalizacyjnymi.

02

System zarządzania energią

Diagnoza sytuacji energetycznej przedsiębiorstwa wraz z bilansem i zaleceniami optymalizacyjnymi

03

Audyt Efektywności energetycznej

Analiza energetyczna przedsięwzięcia zgodnie z wymagania Urzędu Regulacji Energetyki – Świadectwa Efektywności Energetycznej – Białe Certyfikaty.

04

Świadectwa Energetyczne Budynków

Opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

05

Odnawialne źródła energii

Pełna obsługa procesu inwestycyjnego, od projektu po wykonawstwo i serwis.

06

Dotacje UE

Dotacje i ulgi na projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe projektów energetycznych i inwestycyjnych.

07

Modelowanie Ekonomiczne

Modelowanie ekonomiczne i finansowe przedsięwzięć z zakresu energetyki.

08

Kontroling Energetyczny

Doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania energii na potrzeby własne oraz modeli jej sprzedaży.

ZAUFALI NAM: