Audyt energetyczny

Audyt energetycznyZgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, przedsiębiorcy, z wyłączeniem mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), są zobowiązani do przeprowadzania audytów energetycznych swoich przedsiębiorstw co 4 lata. Każdy nowy tzw. duży przedsiębiorca, po spełnieniu odpowiednich kryteriów finansowych i zatrudnienia za ostatnie dwa lata obrotowe, musi podjąć działania w celu przeprowadzenia takiego audytu i złożyć zawiadomienie o jego przeprowadzeniu Prezesowi URE.

Pod pojęciem "audytów energetycznych" kryje się kilka powiązanych ze sobą terminów. Pierwszym z nich są audyty termomodernizacyjne, które służą do oceny zużycia energii na potrzeby ogrzewania oraz wskazania rozwiązań mających na celu jego redukcję. Drugim rodzajem są audyty przedsiębiorstwa, które są wymagane dla dużych firm i oceniają efektywność energetyczną na poziomie całej organizacji, obejmując różne obiekty i media. Ostatnim z wymienionych są audyty efektywności energetycznej, prowadzone w celu identyfikacji konkretnych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii.

Każdy z tych audytów dostarcza przedsiębiorstwu istotnej wiedzy na temat zarządzania energią, sposobów jej wykorzystania oraz obszarów, gdzie można zaoszczędzić na kosztach. Audyt nie tylko spełnia wymóg prawny, ale również stanowi skuteczne narzędzie do redukcji kosztów operacyjnych.

Korzyści wykonania audytu energetycznego

Audyt energetyczny to nie tylko wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.  Ponadto jest to szereg korzyści:

  • poznanie bilansu energetycznego audytowanego podmiotu,
  • jasne wskazanie dalszych działań w celu uzyskania oszczędności,
  • punkt wyjściowy do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.