Audyt efektywności energetycznej

CzłowiekAudyt efektywności energetycznej to kompleksowy proces oceny zużycia energii w danym przedsiębiorstwie, budynku lub instytucji. Jest to krytyczny krok w dążeniu do zrównoważonego wykorzystania zasobów energetycznych oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Analiza energetyczna przeprowadzana w ramach audytu pozwala na identyfikację obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów operacyjnych. Świadectwa Efektywności Energetycznej są niezbędne dla podmiotów chcących korzystać z różnych form wsparcia finansowego, takich jak dotacje czy ulgi podatkowe, na inwestycje w efektywność energetyczną. 

Podczas audytu efektywności energetycznej przeprowadza się szczegółową analizę zużycia energii, ocenę wydajności systemów grzewczych, chłodniczych, oświetleniowych, wentylacyjnych oraz innych urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Następnie proponuje się strategie optymalizacji zużycia energii, w tym zastosowanie energooszczędnych technologii, modernizację infrastruktury oraz zmiany w procesach operacyjnych.