System zarządzania energią

System zarządzania energiąSystem zarządzania energią to kompleksowy zestaw procesów i procedur mających na celu skuteczne zarządzanie zużyciem energii w przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia efektywności energetycznej. Diagnoza sytuacji energetycznej przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem tego systemu.

Diagnoza ta obejmuje szczegółową analizę zużycia energii w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, identyfikując główne źródła zużycia oraz potencjalne obszary oszczędności. Bilans energetyczny jest kluczowym narzędziem w tej analizie, pozwalającym na zrozumienie, jak energia jest zużywana w różnych procesach i obszarach przedsiębiorstwa.

Na podstawie diagnozy sytuacji energetycznej tworzone są zalecenia optymalizacyjne. Mogą one obejmować sugestie dotyczące modernizacji urządzeń i systemów, wprowadzenie bardziej efektywnych procesów produkcyjnych, stosowanie energooszczędnych technologii czy zmiany nawyków i praktyk związanych z zużyciem energii. System zarządzania energią oparty na diagnozie sytuacji energetycznej i zaleceniach optymalizacyjnych umożliwia przedsiębiorstwu skuteczne monitorowanie, kontrolowanie i ciągłe doskonalenie swojej efektywności energetycznej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie zrównoważonego rozwoju.